3D打印相機 - 影獨一無二嘅相片?

3D打印相機 — 影獨一無二嘅相片?

3D打印相機 - 影獨一無二嘅相片? Image source: Philipp Schmitt

3D打印相機 - 影獨一無二嘅相片?

Image source: Philipp Schmitt

其實3D打印相機已經唔係新嘢,但係呢部3D打印相機就好特別,佢嘅功能唔係幫你影相嘅,其實佢係幫你查吓呢個位置有幾多人响呢度影過相 。

設計呢部相機嘅人,其實係一個來自哥本哈根的攝影師,佢利用咗3D printing技術,整咗部智能相機,當你按個掣,部相機就透過GPS檢查你想影嘅地方有幾多人係度影過相。

最妙嘅係呢部創意產品,整到好似部相機咁,但係佢影唔到相,咁其實佢仲係唔係部相機呢?下次想送DIY 禮物比朋友嘅時候,訂造部唔係相機嘅相機俾你朋友,你估佢會有啲咩反應?
Post a comment