September 2015

其實發明家唔洗一定整飛機大炮嘅,這位朋友利用3D打印機,製造了一件只係為咗小朋友開心嘅發明 ,就係裝响單車度嘅DIY噴泡泡器,只要放入水同洗潔精,架單車一路行就會一路噴泡泡,如果你夠膽,同小朋友走轉吐路港,一定有好多羡慕嘅眼神望實你,型過揸架Birdy。